Klientská zóna
ORTEX ve světě

Novinky v Microsoft Dynamics CRM 2011

Nacházíte se: Nenalezen odkaz v navigaci.  

Microsoft Dynamics CRM 2011 je pátou verzí oblíbeného systému Microsoft Dynamics CRM, který je robustním řešením sloužícím k pohodlné a efektivní správě vztahů se zákazníky.
Tato stránka poskytuje informace o novinkách a odlišnostech v aktuální verzi Microsoft Dynamics CRM 2011 oproti předchozím verzím. Další informace získáte na stránkách o CRM řešeních obecně a o systému Microsoft Dynamics CRM.
Uživatelské rozhraní Microsoft Dynamics CRM 2011 - řídící panel

Novinky v uživatelském rozhraní

 • Díky přítomnosti pruhu nástrojů (ribbon) je ovládání CRM velmi přiblíženo ovládání Microsoft Office 2010.
 • Místo záložek na formuláři jsou nyní informace zobrazeny na jediném dlouhém formuláři - webové stránce s více sekcemi.
 • Formulář může standardně obsahovat i vložené zobrazení podřízených záznamů – např. kontakty a nejbližší plánované aktivity u obchodního vztahu.
 • V zobrazení záznamů přibyly filtry u jednotlivých sloupců, podobně jako to známe z Excelu.
 • K dispozici jsou rychlé odkazy na naposledy navštívené záznamy.

Vylepšená spolupráce s Microsoft Office

 • CRM klient pro Microsoft Outlook byl zcela přepracován. Vzhled formulářů i zobrazení dat CRM v Outlooku nyní “vypadá jako Outlook”, ne jako vložená webová stránka. Tato změna přináší vylepšení vzhledu a ovládání aplikace CRM, včetně možnosti podmíněného formátování zobrazení dat, prohledávání záznamů ve stylu Outlook, filtrování a seskupování dat, zobrazení náhledu záznamů včetně souvisejících informací z CRM apod.
 • V Outlooku lze rovněž využít šablony e-mailu připravené v CRM systému.
 • Vylepšená byla i spolupráce s Microsoft Office Word a Microsoft Office Excel, kde je nově k dispozici i přímý export dat ze zobrazní do formátu “power pivot”. Problémem už není ani export dat do Excelu, jejich úprava i přidání nových záznamů a následný import do CRM.

Formuláře a pohledy založené na uživatelských rolích

 • Nyní je možné, aby několik uživatelů s různými rolemi (marketing, prodej, servis) používalo pro práci se stejným typem záznamu různé formuláře. Tím se velmi zprůhlední využívání systému a přístup uživateů právě k těm informacím, se kterými pracují.
 • Pomocí nastavení rolí a práv mohou mít uživatelé k dispozici i více typů formulářů, mezi kterými se mohou interaktivně přepínat.

Správa dokumentů

 • Do CRM byla integrována i vazba na úložiště dokumentů Microsoft Office SharePoint. Po nastavení příslušné konfigurace lze k jednotlivým typům záznamů přidávat dokumenty, které jsou fyzicky umisťovány do knihoven Microsoft Office SharePoint. Nutno říci, že již existující doplněk ORTEXu “Integrace s Microsoft Sharepoint” zatím svou funkčností a jednoduchostí stále vede.

Vizualizace dat, podpora rozhodování

 • Výraznou a na první pohled viditelnou novinkou v uživatelském rozhraní jsou grafy, které jsou umístěny hned vedle zobrazení CRM záznamů. Grafy mohou připravovat jednoduše přímo uživatelé systému.
 • Grafy umožňují i drill-down (prokliknutí na větší detail), kterému se zároveň online přizpůsobí i výběr záznamů v přidruženém zobrazení.
 • Ke každé entitě lze vytvořit více grafů a snadno se mezi nimi přepínat.
 • Pro komplexnější přehledy a rozbory informací jsou určeny tzv. Řídící panely (Dashboardy), které dávají uživateli rychlý přehled o situaci ve firmě, podobně jako doposud pouze v řešeních typu Business Intelligence. Řídící panely obsahují grafy, vybraná zobrazení dat nebo i vložené webové stránky s nejrůznějším relevantním informačním obsahem.

Workflow a dialogy

 • Kromě nastavitelných postupů pracovního procesu (workflow, které běží na pozadí), známých již v minulé verzi, jsou nově k dispozici i nastavitelné interaktivní dialogy – místo pořízení informací do formuláře uživatel postupuje v záznamu informací pomocí průvodce. Průvodce – dialog – může být nastaven různě pro různé procesy,  pro různé typy pracovníků a různé situace a může se i podle potřeby větvit.
 • Mezi typické scénáře použití patří např. marketingové dotazování pracovníky call-centra podle připraveného scénáře nabo napak strukturované přijímání požadavků ze strany zákazníků.

Řízení cílů

 • V systému Microsoft Dynamics CRM 2011 je k dispozici zobecněné řešení pro stanovení metrik a obchodních cílů jednotlivců i týmů a nástroje pro průběžné sledování plnění těchto cílů.
 • S obchodními cíli je úzce spjato i vylepšené nastavení fiskálních období, které lze – na rozdíl od verze 4.0 – po prvním nastavení v budoucnu i změnit.

Marketing

 • V oblasti marketingu byla významně vylepšena tvorba a rozesílání hromadných formátovaných html e-mailů (nyní je stejná funkčnost k dispozici pro rychlou kampaň i pro hromadný e-mail).
 • Hromadné odesílání e-mailů je obohaceno o možnost e-mailů včetně příloh, přičemž v CRM databázi je příloha uložena pouze jednou.
 • Marketingové seznamy jsou nyní jak statické (jako dříve) tak i dynamické. V dynamickém marketingovém seznamu lze nadefinovat a uložit dotaz (výběr dat, filtr). Počet členů takovéhoto marketingového seznamu se pak mění podle aktuální skutečnosti dynamicky.

Rychlejší a efektivnější práce, bohatější funkcionalita

 • Na řadě míst nyní v CRM zpracujete běžné procesy s méně kliknutími než dříve.
 • Došlý e-mail je nyní možné přímo převést i na Příležitost.
 • Lze nastavit i to, aby byl automaticky vytvořen nový Kontakt z odesílatele došlého e-mailu nebo z organizátora nové schůzky, zaslané do Outlooku.
 • Používat vepsané produkty (mimo katalog produktů) lze nyní i v Příležitosti, nejen v Nabídce.
 • Je možné vytvářet vlastní nové typy aktivit (porada vedení, schůzka projektového týmu atd.). Je možné plánovat i opakující se Aktivity (pravidelné porady apod.)
 • Fronty se nyní staly prostředkem pro umístění odkazu na zcela libovolný typ záznamu, který má být nějak zpracován. Do své fronty si tedy můžete dát např. i zájemce, které chcete v budoucnu zpracovávat. Do vybrané fronty můžete poslat i aktivity, vytvořené rychlou kampaní.
 • Kromě již dříve známého Vztahu (u Obchodních vztahů, Kontaktů a Příležitostí) lze nyní mezi sebou svázat libovolné záznamy pomocí nového nástroje “Propojit”. Je vhodné si předem připravit příslušné propojovací role (bývalý zaměstnance, příbuzný, vlivná osoba, kamarád z golfu).

Bezpečnost

 • Nová verze přináší nastavitelnou úroveň bezpečnosti a auditování změn až na úroveň jednotlivých atributů vybraných entit.
 • Vlastníkem záznamů může být nově nejen uživatel ale i tým.

Vlastní nastavení

 • Implementační firmy i správci systémů ocení rychlou customizaci formulářů metodou “drag and drop” – přetahováním objektů myší – i přidávání nových atributů a jejich umisťování do formuláře v jediném okně, což významně zrychluje práci.
 • Přístup k vlastnímu nastavení má oprávněný uživatel snadno a rychle přímo z formuláře dané entity.
 • Vytváření nových entit a atributů je možné automaticky rovnou při importu nových dat do systému – není potřeba dopředu zakládat nové atributy.

Seskupování vlastních nastavení do tzv. řešení

 • Pro vývojáře je zásadní změnou možnost tvorby a snadné distribuce ucelených řešení nad standardním CRM formou tzv. řešení – ucelených balíčků nastavení i programových modulů.
 • Doplňky (Add-ony) a ucelená standardní nastavení např. pro určitá odvětví tak mohou výrobci snáze distribuovat zákazníkům a ti je mohou snáze do svého CRM systému nahrávat.

Hostované řešení


Verze Microsoft CRM

Microsoft Dynamics CRM 2011 je již pátou verzí systému Microsoft Dynamics CRM. Do předchozí verze bylo používáno jednoduché číslování, předchůdce tedy nesl název Microsoft Dynamics CRM 4.0. Microsoft Dynamics CRM 2011 je možné získat ve třech možných formách:

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 Online - hosting přímo od společnosti Microsoft.
 • Nákup licencí a provozování v sídle zákazníka ("on-premise").
 • Partnerský hosting - pronájem řešení od tuzemského poskytovatele.

Máte zájem o Microsoft CRM? Potřebujete více informací?

- předvedení produktu - nezávazná cenová kalkulace - rada při potížích -

ikona obalky ikona obalky
zavolejte nám na 499 991 103
 
 
 
ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové | E-mail: | Tel.: (+420) 499 991 111
ORTEX spol. s r.o. © 2018 mapa stránek